กรุงมาดริด (Madrid)

กรุงมาดริด เป็นเมืองหลวงของสเปน ตั้งอยู่ในใจกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะ และทั้งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ชาวเมืองมาดริด ต่างมีชีวิตที่มีสีสันและที่ไม่หยุดนิ่ง มีบรรดาร้านกาแฟตามข้างถนนต่าง ๆ เรียงรายอยู่เต็มข้างทาง ทำให้ดูเหมือนเมืองนี้ ไม่มีวันหลับ อีกทั้งโรงละครและโรงภาพยนตร์ ก็มีรอบฉายกันอย่างครึกครื้น ตามแบบอย่างจากอเมริกา
กรุงมาดริด เป็นเมืองที่ค่อนข้างทันสมัย มีพิพิธภัณฑ์หลากหลายแห่ง ให้เลือกเข้าชม รวมทั้งสวนสาธารณะ และสวนต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมี สนามสู้วัว จุผู้คน 23,000 คน และสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ ที่จุผู้ชมได้ถึง 125,000 ที่นั่ง

กรุงมาดริด (Madrid)


มาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน มีประชากรอาศัยในตัวเมืองประมาณ 3.2 ล้านคน(ตัวเลขเมื่อปี 2005) และประชากรในเขตเมืองทั้งหมดประมาณ 6 ล้านคน (ตัวเลขเมื่อปี 2006) มาดริดยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดมาดริดด้วย