กอร์โดบา (Cordoba)

เมืองกอร์โดบา (Córdoba) เป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนใต้ของสเปนและเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโรมัน มุสลิม และยิวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทัวร์นี้จะพาคุณออกเดินทางจากเมืองเซบียา (Seville) เป็นเวลาหนึ่งวัน โดยเริ่มต้นที่อัลคาซาร์แห่งกอร์โดบา (Alcazar of Córdoba) ป้อมปราการหลวงและปราสาทที่ได้รับอิทธิพลในการตกแต่งมาจากทั้งสามวัฒนธรรม ซึ่งหล่อหลอมให้เมืองกอร์โดบากลายเป็นเมืองอันทรงเสน่ห์อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ จากนั้นเที่ยวชมมัสยิดอันงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในยุคเฟื่องฟูของอาณาจักรมุสลิม แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกแทน เดินเที่ยวย่านคนยิวที่จัตุรัสชาวยิว (Jewish Quarter) และพบกับร้านรวงต่าง ๆ รวมถึงร้านดอกไม้เต็มสองข้างทาง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังจตุรัสแห่งไมโมนิเดส (Maimonides) และเเวะที่สุเหร่ายิวแห่งกอร์โดบา (Synagogue of Córdoba) เมื่อสิ้นสุดการทัวร์แล้ว คุณจะยังมีเวลาเหลือพอให้เดินเที่ยวชมเมืองกอร์โดบา, เดินช้อปปิ้ง หรือลองชิมอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยมากมาย (ออกเงินเอง) ก่อนจะเดินทางกลับด้วยรถโดยสารปรับอากาศไปยังเมืองเซบียา เมืองกอร์โดบาเป็นอีกเมืองน่าเที่ยวของสเปนที่คุณไม่ควรพลาด!

เที่ยวกอร์โดบาจากเมืองเซบียา
กอร์โดบา (Cordoba)
กอร์โดบา (Cordoba)