หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ (TOWER OF SERRANOS, VALENCIA)

หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ เป็นหนึ่งในสิบสองประตูของกำแพงเมืองโบราณเมืองคริสเตียน ( Muralla cristiana ) ของเมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน เป็นการออกแบบเป็นศิลปะสไตล์โกธิค สร้างขึ้นเมื่อช่วงท้ายของศตวรรษที่ 14 (ระหว่าง 1392 และ 1398)   ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และยังถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองที่ดีที่สุดของของเมืองบาเลนเซีย