อัลกาซาร์ Alcazar

อัลกาซาร์ Alcazar ก็คือปราสาท หรือ ป้อม ที่ใช้เรียก ปราสาทในประเทศสเปน อย่างเช่น อัลคาซาร์แห่งเซอโกเบีย (Alcazar of Segovia), อัลคาซาร์แห่งมาดริด (Alcazar of Madrid), อัลคาซาร์แห่งเซบียา (The Alcazar of Seville) เป็นต้น อัลกาซาร์ Alcazar ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนผาสูงชันที่ที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ได้รับการต่อเติมในศตวรรษที่ 15 และ 16

อัลกาซาร์ Alcazar

ทำเลที่ตั้งของ อัลกาซาร์ Alcazar มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกในสมัยอดีต ใช้สำหรับติดตั้งอาวุธยิงได้ และมีช่องสำหรับเทน้ำเดือดเพื่อทำลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดกำแพงเมือง ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของมีค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งหลาย และยังเป็นที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยกลาง รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยอดีต

อัลกาซาร์ Alcazar