ภูป่าเปาะ เลย

ภูป่าเปาะ อยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ บรรยากาศของวิวทิวทัศน์สวยๆ บนจุดชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 900 เมตร สามารถมองเห็น ภูหอ ที่มีลักษณะเป็นภูเขายอดตัด หรือ ภูเขายอดราบ ได้อย่างชัดเจนเลย ยิ่งในช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม นึกว่า ภูเขาไฟฟูจิยามา ในประเทศญี่ปุ่น เลยค่ะ เมื่อก่อนนั้น ภูป่าเปาะ แห่งนี้ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ-ภูกระแต และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต แต่ถูกบุกรุกจนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลง หลังจากนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาทำการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสภาพปกติ จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นเองค่ะ

  • ที่อยู่ : ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/TGH3sCTBVu4T4xwLA
  • เปิดให้เข้าชม : 05.00-18.00 น.
  • โทร : –
  • เว็บไซต์ : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *