เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจดีย์จำลอง ที่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย ลักษณะจะเป็นฐานทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์จะมีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นเข้าสู่ตัวเจดีย์ มีความเชื่อว่าสิงห์นั้นจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้าค่ะ

เจดีย์แห่งนี้ จะอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ ตัวเจดีย์จะเป็นสีทองส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับ ภายในเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง หลวงพ่ออุตตมะ ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา มาไว้ให้คนไทยได้สักการะบูชากันค่ะ ที่นี่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที่ต้องการจะจำลอง เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย มาไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวพุทธที่นี่

สัมผัส เสน่ห์แห่งมอญ ที่ เจดีย์พุทธคยา
ที่ เจดีย์พุทธคยา เป็นเหมือนเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และยังเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีต่างๆ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานเทศกาลอีกด้วยค่ะ และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ก็จะมีการจัดงานคล้ายวันเกิด หลวงพ่ออุตตมะ ขึ้นค่ะ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การแสดงของชมรมวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้ง การรำแบบมอญ การรำตงของชาวกะเหรี่ยง แต่เสน่ห์ของงานจะอยู่ตรงที่ชาวบ้านที่มาร่วมงานจะแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญ และจัดเตรียมสำรับอาหารทูนไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดค่ะ รีวิวซีรี่ยเกาหลี

  • ที่อยู่ : เจดีย์พุทธคยา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • พิกัด : https://goo.gl/maps/FQiueVS7WqEDVthP9
  • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.
  • โทร : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *