Oshino Hakkai Yamanashi

ใครที่จะเดินทางไปเยือนภูเขาไฟูจิอยู่แล้ว มาแวะที่นี่ก่อนจะทำให้ทริปสมบูรณ์แบบขึ้นอย่างแน่นอนครับ คนไทยเองจะเรียกที่นี่ว่า “หมู่บ้านน้ำใส” เพราะภายในบริเวณมีบ่อน้ำที่ใสสะอาดเหมือนกับคริสตัลอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อ (แต่จุดที่เปิดให้ชมมีไม่กี่บ่อ เพราะบางบ่อจะอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้าน) ที่ตั้งของหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตจังหวัดยามานาชิ ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะ และทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำที่มีเกิดขึ้นมาจากหิมะที่ละลายช่วงหน้าร้อน ผ่านหินภูเขาไฟที่มีรูพรุนมากมาย เป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำชั้นเยี่ยมตามธรรมชาติ ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai, Yamanashi, Japan)