Salamanca (ซาลามังกา)

เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ในอดีตเมืองซาลามังกา เป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรืองอำนาจอยู่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของซาลามังกา ก็คงจะเป็นมหาวิทยาลัยซาลามังกา เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยลัยอันเก่าแก่ของยุโรป


ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 9 แห่งเลออน ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยซาลามังกาขึ้นที่เมืองนี้ จนในที่สุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวิชาการที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรปอีกด้วย อีกหนึ่งสถานที่แห่งความประทับใจของเมืองนี้ก็คือ ปลาซามายอร์(Plaza Mayor)จัตุรัสเก่าแก่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมผู้คนที่ค่อนข้างคึกคักมากที่สุดของเมืองนี้นอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย